اسما پناهی

اسما پناهی

کارشناس طراحی دوخت
مهارت در انواع چاپ پارچه
کار با نرم افزار های طراحی و الگو


  • ایمیل: **********
  • شماره تماس: **********

چاپ دستی روی شال

چاپ دستی روی شال

چاپ دستی روی شال
چاپ دستی روی شال

چاپ دستی روی شال

چاپ دستی روی شال
نقاشی روی تیشرت

نقاشی روی تیشرت

نقاشی روی تیشرت
لباس شب

لباس شب

لباس شب