الهام لشکری

الهام لشکری

بنده از سن 11سالگی نقاشی را آغاز و در هنرستان و دانشگاه بصورت آکادمیک ادامه دادم . در حال حاضر موفق شدم به ثبت ادبی اثری که در این نمایشگاه شرکت دادم و در 5نمایشگاه بین المللی گروهی و انفرادی شرکت داشتم


  • ایمیل: **********
  • شماره تماس: **********

ترنجانه

ترنجانه

ترنجانه