بیتا جلیلی

بیتا جلیلی

هنرجوی طراحی لباس
علاقه مند به صنایع دستی
مهارت کامل گلدوزی


  • ایمیل: **********
  • شماره تماس: **********

شهبانوی رویای من

شهبانوی رویای من

شهبانوی رویای من
گل هاي هشت پر

گل هاي هشت پر

گل هاي هشت پر