دنیا ابراهیمی

دنیا ابراهیمی

دنیا ابراهیمی هستم عاشق هنر دانشجوی مقطع کارشناسی رشته صنایع دستی، از کودکی نقاشی میکشیدم و با وسایلی که بود یک اثر خلق میکردم تا اینکه به دانشگاه رسیدم و این رشته رو که انتخاب کردم و با تمام وجودم دارم تلاش می‌کنم تا بتونم به موفقیت برسم.


  • ایمیل: **********
  • شماره تماس: **********

مجموعه کامل دنیای راوی

مجموعه کامل دنیای راوی

مجموعه کامل دنیای راوی
صنایع دستی، مجموعه دنیای راوی

صنایع دستی، مجموعه دنیای راوی

صنایع دستی، مجموعه دنیای راوی
نشان کتاب

نشان کتاب

نشان کتاب
نشان کتاب

نشان کتاب

نشان کتاب
انگشتر

انگشتر

انگشتر
کیف چوبی

کیف چوبی

کیف چوبی
گوشواره چوبی

گوشواره چوبی

گوشواره چوبی
گیره مو چوبی

گیره مو چوبی

گیره مو چوبی
گیره مو چوبی

گیره مو چوبی

گیره مو چوبی