زهرا حاجیعلی

زهرا حاجیعلی

مدرس حوزه مد با 20 سال سابقه
فعال حوزه سوزن دوزی سنتی
حامی مدیافت
کسب رتبه برتر در مسابقه تهیه کلیپ روز دانشجو سازمان جهاد دانشگاهی
کسب رتبه دوم در مسابقات ملی کتاب سه دقیقه ای و دریافت تقدیرنامه سازمان جهاد دانشگاهی
دریافت تقدیر نامه از رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی آقای محسن رضایی و مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آقای رمضانعلی معتمدی
شرکت در اولین کنفرانس دانشکاه و گواهی پذیرش ارایه و چاپ مقاله


  • ایمیل: **********
  • شماره تماس: **********

آرین بلوچ

آرین بلوچ

آرین بلوچ
آرین دوچ

آرین دوچ

آرین دوچ
مانتوی فانتزی بلوچ

مانتوی فانتزی بلوچ

مانتوی فانتزی بلوچ