زهرا شیخ آبادی

زهرا شیخ آبادی

من یک طراح لباس هستم به سبک لباس جنوبی ،زری دوز ،کمه زن و منجق و ملیله زن ، تن پوش و لباس جنوبی(هرمزگان)


  • ایمیل: **********
  • شماره تماس: **********

لباس و تن پوش بندری

لباس و تن پوش بندری

لباس و تن پوش بندری