سارا عباس نژاد

سارا عباس نژاد

کارشناس طراحی پارچه
دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی پارچه و لباس
حوزه فعالیت هنر آوانگارد و هنر سنتی


  • ایمیل: **********
  • شماره تماس: **********

حصیر بافی

حصیر بافی

حصیر بافی