سحر نیازی

سحر نیازی

دانش آموخته دوره مقدماتی و پیشرفته طراحی لباس از مجتمع فنی تهران .
دانش آموخته دوره خیتظی نازک دوزی و ضخیم دوزی همراه مدرک دیپلم نازک دوزی از آکادمی مد نوجاما به مدیریت سرکار خانم شهناز جوادی.
برنده دوره طراحی آزاد و تسلط به تکنیک طراحی از موسسه طراحان مد.


  • ایمیل: **********
  • شماره تماس: **********

مانتو طراحی شده به سبک مینیمال با استفاده از نقوش سنتی خط نوشته.

مانتو طراحی شده به سبک مینیمال با استفاده از نقوش سنتی خط نوشته.

مانتو طراحی شده به سبک مینیمال با استفاده از نقوش سنتی خط نوشته.