سعیده رزازپور

سعیده رزازپور

سعیده رزازپور
صنایع_دستی گرایش فلز
جواهرات قلمزنی شده
جواهر مجسمه
مجسمه های پوشیدنی


  • ایمیل: **********
  • شماره تماس: **********

گردن آویز دفرمه متمدن

گردن آویز دفرمه متمدن

گردن آویز دفرمه متمدن
گوشواره های دفرمه نگران

گوشواره های دفرمه نگران

گوشواره های دفرمه نگران
گردن آویز قلمزنی شده طرح قو

گردن آویز قلمزنی شده طرح قو

گردن آویز قلمزنی شده طرح قو
دستبند و گردنبند قلمزنی شده طرح طاووس

دستبند و گردنبند قلمزنی شده طرح طاووس

دستبند و گردنبند قلمزنی شده طرح طاووس
گردن آویز دفرمه

گردن آویز دفرمه

گردن آویز دفرمه