سمیه راعی

سمیه راعی

سمیه راعی ،دانشجوی کارشناسی طراحی دوخت،دانشگاه شریعتی،
رتبه دوم طراحی لباس
در اولین استارآپ لباس اجتماع بانوان


  • ایمیل: **********
  • شماره تماس: **********

گره هشت و بازوبندی

گره هشت و بازوبندی

گره هشت و بازوبندی
نور دخت

نور دخت

نور دخت
اسلیمی

اسلیمی

اسلیمی
رها

رها

رها
جانا

جانا

جانا