سیده زهرا موسوی خلردی

سیده زهرا موسوی خلردی

اینجاب سیده زهراموسوی خلردی دانشجو ترم یک کاردانی طراحی ودوخت
به لطف و استعانت الهی وکوشش مستمردارنده گواهینامه های فنی وحرفه ای کشور..درزمینه طراحی ودوخت
ازجمله:
۱)ضخیم دوز۲)نازکدوز۳)شلواردوز…وهم اکنون درحال کسب گواهینامه طراحی لباس هستم.
عضو انجمن علمی دانشگاه فنی و حرفه ای ایران


  • ایمیل: **********
  • شماره تماس: **********

مانتو

مانتو

مانتو