فاطمه ابراهیمی

فاطمه ابراهیمی

چرخ گردون گر دو روزی بر مراد ما نرف
دائما یکسان نباشد حال دوران غم مخور


  • ایمیل: **********
  • شماره تماس: **********

سارافون و دامن

سارافون و دامن

سارافون و دامن