فاطمه فاضلی

فاطمه فاضلی

مقطع کاردانی را در رشته تکنولوژی طراحی دوخت در آموزشکده فنی و حرفه ی خرم آباد گذرانده و 16 سال سابقه طراحی و دوخت لباس را دارم.


  • ایمیل: **********
  • شماره تماس: **********

دامن انتزاعی ایده گرفته از محیط

دامن انتزاعی ایده گرفته از محیط

دامن انتزاعی ایده گرفته از محیط
کیف کج راه

کیف کج راه

کیف کج راه
ایده گرفته از بناها و بدلیجات و تزئینات دوره ی اشکانیان

ایده گرفته از بناها و بدلیجات و تزئینات دوره ی اشکانیان

ایده گرفته از بناها و بدلیجات و تزئینات دوره ی اشکانیان