فاطمه منتظری

فاطمه منتظری

کارشناس طراحی و دوخت لباس
راه یافته به مرحله کشوری هجدمین جشنواره هنرهای تجسمی استان اصفهان سال۹۶
چاپ سرویس خواب در کتاب یازدهم هنرستان جلد دوم سال۹۶
چاپ(سرویس حوله) *پیشبند*در کتاب یازدهم هنرستان جلد اول سال ۹۶
کسب رتبه ی چهارم اولین رویداد شتاب مجازی روبان استان قزوین سال۹۹
کسب رتبه ی شایسته تقدیر جشنواره ملی فرهنگی و هنری جهاد سپید استان گلستان سال ۴۰۰


  • ایمیل: **********
  • شماره تماس: **********

طراحی لباس مجلسی اجتماع

طراحی لباس مجلسی اجتماع

طراحی لباس مجلسی اجتماع
طراحی لباس مجلسی اجتماع

طراحی لباس مجلسی اجتماع

طراحی لباس مجلسی اجتماع