مریم معین پور

مریم معین پور

مریم معین پور هستم
کارشناس ارشد طراحی پارچه و لباس
مدرس هنرستان عالی دختران
۲۰ سال مشغول به طراحی و دوخت لباس هستم


  • ایمیل: **********
  • شماره تماس: **********

استفاده از زیلوی دست بافت میبد در کیف و کمربند راه یافته به هشتمین جشنواره فجر

استفاده از زیلوی دست بافت میبد در کیف و کمربند راه یافته به هشتمین جشنواره فجر

استفاده از زیلوی دست بافت میبد در کیف و کمربند راه یافته به هشتمین جشنواره فجر
استفاده از قالی ابریشم دست بافت در لباس

استفاده از قالی ابریشم دست بافت در لباس

استفاده از قالی ابریشم دست بافت در لباس