معصومه ذوالقدر

معصومه ذوالقدر

معصومه ذوالقدر هستم دانشجویی ترم آخر کارشناسی طراحی وتکنولوژی دوخت در دانشگاه بقیه الله قزوین


  • ایمیل: **********
  • شماره تماس: **********

مانتوی قلمکاری شده

مانتوی قلمکاری شده

مانتوی قلمکاری شده
مانتوی گل دوزی شده

مانتوی گل دوزی شده

مانتوی گل دوزی شده