مهدیه احمدبکی

مهدیه احمدبکی

فعالیت:
تدریس الگو و دوخت در هنرستان
مشاور کنکور ارشد طراحی پارچه و لباس
فعالیت در تولید اکسسوری های چوبی


  • ایمیل: **********
  • شماره تماس: **********

اکسسوری

اکسسوری

اکسسوری
اکسسوری

اکسسوری

اکسسوری
اکسسوری

اکسسوری

اکسسوری
اکسسوری

اکسسوری

اکسسوری
اکسسوری

اکسسوری

اکسسوری
اکسسوری

اکسسوری

اکسسوری