مینا حسینی محمودی

مینا حسینی محمودی

مهمترین هدف من نشان دادن توانمندی هنرمندان و صنعتگران ایرانیست به همین علت تمام مواد استفاده شده در آثار مینانی(برند شخصی من) تماما ایرانی هستند، از مواد خام تا خرجکار های استفاده شده تمام ایرانی هستند.


  • ایمیل: **********
  • شماره تماس: **********

صندل دست‌ساز مینانی

صندل دست‌ساز مینانی

صندل دست‌ساز مینانی