نسترن سلیمی

نسترن سلیمی

برندها و مارک ها معنا و مفهوم خوبی برای فشن نیستند .فشن چیز متفاوتی است که دقیقا از درون شما برمیخیزد.رالف لورن


  • ایمیل: **********
  • شماره تماس: **********

مانتو به سبک پیراهن به همراه جلیقه با الهام از نقوش هندسی واجرای سوزن دوزی سنتی

مانتو به سبک پیراهن به همراه جلیقه با الهام از نقوش هندسی واجرای سوزن دوزی سنتی

مانتو به سبک پیراهن به همراه جلیقه با الهام از نقوش هندسی واجرای سوزن دوزی سنتی
پالتو به سبک امروزی و تزیینات سنتی

پالتو به سبک امروزی و تزیینات سنتی

پالتو به سبک امروزی و تزیینات سنتی