فاطمه فاضلی

هنرمند: فاطمه فاضلی

نام اثر: دامن انتزاعی ایده گرفته از محیط

  • ایمیل: **********
  • شماره تماس: **********
  • تخمین ارزش ریالی اثر: ‏۹,۰۰۰,۰۰۰ ﷼
  • ابعاد اثر: سایز 38
  • جنس متریال بکار رفته: کرپ گاواردین
  • تکنیک بکار رفته: سوزن دوزی شامل بت جفه،سکه دوزی،آینه دوزی،درویش دوزی،تو پر دوزی،ساتن دوزی،برگ دوزی،زنجیره،زیگزاگ و مجموعه ای از دوخت های سنتی در این اثر بکار رفته شده است.
  • بیانیه اثر: این اثر ایده گرفته شده از نقوش سنتی والهام از محیط اطراف