سمیه راعی

هنرمند: سمیه راعی

نام اثر: رها

  • ایمیل: **********
  • شماره تماس: **********
  • تخمین ارزش ریالی اثر: ‏۲ ﷼
  • ابعاد اثر: ۷۰ سانتی متر در ۲ متر
  • جنس متریال بکار رفته: شال ویسکوز و رنگ پارچه در دو رنگ
  • تکنیک بکار رفته: چاپ ترافارد
  • بیانیه اثر: هنر ایرانی،شهرت جهانی