مهرنوش صمدی

هنرمند: مهرنوش صمدی

نام اثر: شال سوزن دوزی مدرن

  • ایمیل: **********
  • شماره تماس: **********
  • تخمین ارزش ریالی اثر: ‏۲,۰۰۰,۰۰۰ ﷼
  • ابعاد اثر: طول 2متر عرض 60 سانتی متر
  • جنس متریال بکار رفته: جنس شال از پارچه کریشه و نخ استفاده شده است
  • تکنیک بکار رفته: استفاده از الگوهای سوزن دوزی بلوچ در شال و مدرنیته کردن این الگوها
  • بیانیه اثر: شال های سوزن دوزی بلوچی