زهرا شیخ آبادی

هنرمند: زهرا شیخ آبادی

نام اثر: لباس و تن پوش بندری

  • ایمیل: **********
  • شماره تماس: **********
  • تخمین ارزش ریالی اثر: ‏۸,۵۰۰,۰۰۰ ﷼
  • ابعاد اثر: 150-30
  • جنس متریال بکار رفته: حریر و کرپ حریر
  • تکنیک بکار رفته: منجق دوزی ،گلابتون دوزی، پولک دوزی، کاموا دوزی به سبک لباس سنتی بندری
  • بیانیه اثر: طرح لباس به سبک لباس و تن پوش اصیل بندری که با استفاده از طرح های مختلف بنده و با استفاده از ملیله و گلابتون و کاموا و پولک دوری بر روی پارچه پیاده شده است