اسما خوش بنیه استادی

هنرمند: اسما خوش بنیه استادی

نام اثر: چهل چین جام

  • ایمیل: **********
  • شماره تماس: **********
  • تخمین ارزش ریالی اثر: ‏۶ ﷼
  • ابعاد اثر: سایز ۴۰ زنانه
  • جنس متریال بکار رفته: پیراهن و ماسک کرپ جلیقه و کمر بند کنف نخ ها سوزن دوزی شده دِمسه
  • تکنیک بکار رفته: استفاده از طرح ایوان در برش جلیقه استفاده از طرح های روی کاشی های ایوان شیخ جام برای سوزن دوزی روی جلیقه استفاده از طرح لباس سنتی مردمان تربت جام استفاده از منگنه که با بندی چرمی بسته میشد برا راحتی پوشش زنان
  • بیانیه اثر: طراحی و اجرای لباس زنانه برگرفته از لباس های قومی و سنتی تربت جام