سعیده رزازپور

هنرمند: سعیده رزازپور

نام اثر: گردن آویز دفرمه متمدن

  • ایمیل: **********
  • شماره تماس: **********
  • تخمین ارزش ریالی اثر: ‏۵۰۰ ﷼
  • ابعاد اثر: 3 در 4
  • جنس متریال بکار رفته: مس و سنگ تزئینی
  • تکنیک بکار رفته: قلمزنی برجسته
  • بیانیه اثر: چه می شود اگر با بر هم زدن واقعیت های اطرافمان جواهراتی بیافرینیم که نمایانگر احساسات و حاالت انسانی باشند؟اگر در بیان و ساخت واقعیت ها اغراق کنیم چه پیش می اید؟ تفاوت فرد متمدن و غیر متمدن تنها در ریشه و محتویات فکرشان می باشد نه چیزی که در ظاهر می‌بینیم.       شخص متمدن در جامعه ای سرشار از بهترین شرایط اقتصادی،اجتماعی،سیاسی و فرهنگی رشد کرده است؛ در نتیجه فرصتی برای به اوج رساندن تمامی استعداد هایش را داشته و به اوج شکوفایی فکری رسیده؛و ذهن او سرشار از افکاری به ارزشمندی جواهر است.فرد متمدن افکاری سبز و تاثیر گذار دارد؛و همین دلیل انتخاب سنگی سبز رنگ برای جای دادن در مغز دفرمه متمدن است.