سعیده رزازپور

هنرمند: سعیده رزازپور

نام اثر: گردن آویز قلمزنی شده طرح قو

  • ایمیل: **********
  • شماره تماس: **********
  • تخمین ارزش ریالی اثر: ‏۵۰۰ ﷼
  • ابعاد اثر: 3 در 6
  • جنس متریال بکار رفته: برنج و سنگ عقیق
  • تکنیک بکار رفته: قلمزنی ریز قلم
  • بیانیه اثر: گردن آویز قلمزنی شده طرح قو جنس برنج سنگ عقیق شجر