سعیده رزازپور

هنرمند: سعیده رزازپور

نام اثر: گوشواره های دفرمه نگران

  • ایمیل: **********
  • شماره تماس: **********
  • تخمین ارزش ریالی اثر: ‏۶۰۰ ﷼
  • ابعاد اثر: 2 در 3
  • جنس متریال بکار رفته: مس
  • تکنیک بکار رفته: قلمزنی برجسته
  • بیانیه اثر: هنرمند تنها ابزاری است که دستورات ناخوداگاه را به انجام می رساند؛روح او جز با اطاعت از ان ارام نمی گیرد.گاه تعادل ها را بی پروا برهم می زند و درمیان تنیدگی ها و فرم های پیچیده چهره هایی تمسخر امیز و طرحی نو می افریند؛اینجاست که هنر پلی برای بیان حرفهای ناخود اگاه از دریچه زشتی ها و اغراق ها می شود. جفت گوشواره دفرمه تکنیک قلم زنی برجسته از جنس مس می باشد.طرح شامل دو چهره یکسان در حالت نیم رخ با چشمانی اغراق امیز و دقیق است فرم های نرم و منحنی ای که در این کار استفاده شده است. تداعی گر احساسی از ارامشی متین در عین نگرانی ای که در چشمانش موج می زند است.