نمایشگاه مد، لباس و صنایع دستی پیش‌ از این دو دوره به صورت منطقه‌ای و در قالب مناطق سه‌گانه و به میزبانی یکی از دانشگاه‌های برجسته آن منطقه برگزار شده است. در زیر کاتالوگ گزارش این دو دوره پیشین نمایشگاه جهت دانلود در دسترس است.

دوره‌های پیشین