1. هرگونه استفاده از سامانه نمایشگاه ملی مد، لباس و صنایع دستی به معنی پذیرفتن شرایط مندرج در این سایت است. این مجموعه هیچ توافقی با کاربران خارج از این شرایط ندارد. شرایط زیر مربوط به کسانی است که به هر شکلی از اطلاعات منتشر شده‌ ی توسط این سامانه استفاده می‌کنند:
  2. تلاش سامانه نمایشگاه ملی مد، لباس و صنایع دستی، نشر آثار با اطلاعات صحیح و درست است اما نمی‌تواند صحت این موارد را تضمین نماید و هیچ‌گونه تعهد یا مسئولیتی در قبال آنها برعهده نمی‌گیرد.
  3. مسئولیت استفاده از اطلاعات صاحبان آثار جهت برقراری ارتباط و خرید آثار بر عهده ی خریدار است و سامانه نمایشگاه هیچ تعهدى در قبال خسارات مستقیم، اتفاقى، تبعى، غیرمستقیم و کیفرى، ناشى از دسترسى و استفاده شما از این سامانه ندارد.
  4. نمایشگاه هیچ قرارداد، تعهدنامه یا سندی را با صاحبان آثار منعقد نمی‌کند. کاربران نمایشگاه اطلاعات آثار خود را تکمیل کرده اند، بنابراین نمایشگاه، هیچ‌گونه مسئولیتی را در قبال هر نوع اطلاعات درج شده در سامانه را نمی‌پذیرد و صرفاً مطالب درج شده توسط کاربران را نمایش می‌دهد.
  5. مسئولیت هر اثر، مطلب و ادعایی مربوط به نمایشگاه و آثار که به واسطه‌ ی اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر در سایت، بلاگ یا شبکه‌های اجتماعی و باقی رسانه‌ها منتشر می‌شود، با خود این افراد است و نمایشگاه مسئولیتی در قبال آنها ندارد.